rss twitter facebook linkedin
arrow

The JUMP Blog

is a multilingual web portal for advancing women in the workplace with tips and best practices to increase your career prospects and invest in yourself


SIGN UP FOR FREE TO OUR FORTNIGHTLY NEWSLETTER!

Newsletter

arrow Inspiring women

Saskia Van Uffelen, CEO Bull Belux

Saskia Van Uffelen
April 6, 2010

Vindt u dat vrouwen een invloed hebben op de economie?

Vrouwen hebben zonder twijfel een belangrijke impact op de economie! Ze hebben van nature uit een andere aanpak en bekijken de dingen uit een andere invalshoek. Het oplossen van problemen in de breedste zin van het woord, de creativiteit en het spuien van ideeën zijn gewoon anders! Vrouwen zijn ontegensprekelijk een verrijking voor onze economie.

Hoe staat u tegenover het invoeren van quota’s?

Laat me eerst stellen dat we moeten rekening houden dat de economie van vandaag onderhevig is aan permanente veranderingen. Om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen zullen kandidaten over een aantal belangrijke competenties dienen te beschikken. Passie voor de job is voor mij het doorslaggevend criterium!

Ik ben niet tegen quota’s maar wat mij betreft kunnen quota’s enkel worden ingevoerd om een veranderingsproces op gang te brengen. Zodra het veranderingsproces vorm krijgt moeten quota’s afgebouwd worden. Quota’s kunnen dus enkel voor een beperkte periode in de tijd.

Waarom vindt u deze beperking in de tijd zo belangrijk ?

Het niet tijdig stoppen zou kunnen leiden tot misbruiken of “verplichte” nominaties en dat kan nefaste gevolgen hebben voor het succesvol voortbestaan van de organisatie. Het invoeren van quota’s zou dan volledig het doel missen.

 

 

Related Posts

You might also like...

 

Join the discussion

Your email is never shared. Required fields are marked *